Fjällkajakcenter erbjuder paddlingsturer på Ottsjön i närhet till vildmark och kulturlandskap både för rutinerade och ovana paddlare.

Mer om paddling på Ottsjön